English
Yetkili Girişi

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Prof. Dr. Yasemin BEYHAN
Yüksek Lisans Prog. ile öğrencilerin beslenme ve diyetetik ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini temel ve uyg. alanlarda geliştirebilmeleri ile toplum sağlığını etkileyecek sorunların çözümü ile insan sağlığının korunması amaçlanmaktadır. İnsan yaşamı ile ilgili konularda ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yet. ile donatılmış uluslar arası standartlarda insan gücü yetiştirilmesinde lisansüstü eğit. verilmesi prog

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi