English
Yetkili Girişi

İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programının amacı, öğrencilere, kariyerleri için gerekli olan bilgi, beceri ve profesyonel yetenekleri kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin, anlamayı, mükemmelliği ve kişisel farkındalığı geliştirmeleri için bir ortam sağlamak ve sosyal sorumluluk ve işbirliği konularını kavramalarına yardımcı olmaktır.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi