English
Yetkili Girişi

Hemşirelik
Program Çıktıları


1 - Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dil, bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileriniileri düzeyde kullanabilir.
2 - Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde hemşirelik mesleğine ve topluma katkı sağlayacak araştırma ve projelerde yer alır.
3 - Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanır.
4 - Öğrenme-öğretme sürecini hemşirelik uygulamalarında ve sorumluluğu altında çalışan sağlık personelinin mesleki bilgi ve becerisini arttırmada kullanır.
5 - Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
6 - Birey, aile ve toplumla etkili iletişim kurar.
7 - Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke, değerlere ve insan haklarına saygılı uygun davranır.
8 - Hemşirelik uygulamalarını bilimsel temellere dayandırır.
9 - Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
10 - Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi