English
Yetkili Girişi

Hemşirelik
Önceki Öğrenimin Kabulü
Diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler ile üniversite içindeki fakülte, yüksekokul ve diploma programları arasındaki yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi