English
Yetkili Girişi

Hemşirelik
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin toplam 240 AKTS karşılığı gerekli ders ve stajları başarı ile tamamlamış olması ve dönem not ortalaması ile genel not ortalamalarının 2.00 olması gerekmektedir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi