English
Yetkili Girişi

Hemşirelik
Kazanılan Derece
Hemşirelikte lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar “Hemşirelikte Lisans Diploması” derecesi ve “Hemşire” unvanı alırlar.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi