English
Yetkili Girişi

İktisat
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Prof.Dr. İbrahim KANYILMAZ
Bölümümüz; ·Kariyer yapacak veya rekabetçi piyasalarda çalışacaklar için kaliteli bir iktisat eğitimi sağlar · Ekonomik olaylar, sorunlar ve gelişmeler hakkında bilimsel araştırmalar yapar ·İktisat öğretimi ve araştırmasında yüksek standartlarda lisansüstü programlar bünyesinde barındırır ·Akademik gerekler, piyasaların ihtiyaçları ve küresel ekonomi ile uyumlu, uluslararası standartlarda, esnek ve dinamik bir müfredat sahibidir. ·Etkili bir danışmanlık sistemiyle, öğrenciler için, ana omurgasını iktisadın oluşturduğu farklı uzmanlık alanlar

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi