English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Ders kategori Listesi


PNR324 Public Administration in Turkey
SBU217 Siyasi Coğrafya
SBU409 Milliyetçilik Teorisi
HUK401 İdari Yargılama Hukuku
UTL302 Yöneylem Araştırmaları II
UTL312 Lojistik Planlama ve Modelleme Teknikleri
UTL420 Lojistikte Güvenlik ve Risk Yönetimi
UTL212 Uluslararası Ticari Örgütler
SBU497 Staj/Bitirme Tezi I
PNR219 Media and Politics
İNG402 İngilizce VIII
PNR315 Eastern Europe and Balkans
HUK203 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
İKT303 Ekonometri I
SBU312 Türkiye-AB İlişkileri
SBU223 Türkiye de Sosyal Yapı
PNR410 Urbanization and Environment Policies
İŞL006 Kadın ve Genç Girişimciliği
MAT103- Temel Matematik (Siyaset İçin)
ITL404 Intermodal Transport
UTL318 Enerji Lojistiği
UTL205 Ambalajlama ve Elleçlemede İlkeler
MF002 Yenilenebilir Enerji Kaynakları
SBU302 Siyasi Düşünceler Tarihi
PNR220 European Union
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projeleri
PNR323 ınternational Politics of Africa
İKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi
SBU318 Devlet Teorisi
İKT223 Tarım Ekonomisi
PNR416 Civil-Military Relations in Turkey
İŞL014 Yeni Hizmet Tasarımı
UTL307 Uluslararası Perakendecilik
UTL413 Uluslararası Ticarette Vergilendirme
UTL211 Liman ve Terminal Yönetimi
HUK304 Ceza Hukuku Özel Hükümler II
SBU402 Türk Dış Politikası II
PNR228 Theory of Beurocracy and Turkey
İKT102 İktisata Giriş II
SBU313 Politika Süreci ve Analizi
SBU201 Siyaset Teorisi I
SBU326 Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kriz Çözümü
SBU410 Kentleşme ve Çevre Politikaları
İKT309 Ulaştırma Ekonomisi
UTL313 Dış Ticaret İşlemleri ve Ödeme Şekilleri
ITL215 International Air Transport
ITL208 Navigation and International Logistics
HUK405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
SBU498 Staj/Bitirme Tezi II
SBU224 Siyasi Partiler ve Seçimler
SBU321 Kamu Yönetimine Giriş
PNR314 BRIC and Turkey
SBU215 Uluslararası İlişkilere Giriş I
PNR409 Theory of Nationalism
İŞL310 Örgütsel Davranış
SBU416 Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri
UTL310 Gümrükleme İşlemleri
ITL308 E-Commerce
UTL410 Uluslararası Hava Taşımacılığı
UTL204 Uluslararası Satış ve Ticaret Anlaşmaları
SBU303 Uluslararası Hukuk
PNR001 International Politics of Africa
İNG201 İngilizce III
SBU230 Uluslararası Örgüler
HUK202 Ticaret Hukuku
PNR320 International Political Economics
SBU211 Çağdaş Siyaset Akımları
SBU407 Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Meselesi
HUK307 Avrupa Birliği Hukuku
UTL303 Uluslararası Pazarlama
UTL308 E-Ticaret
UTL219 Yeşil Lojistik
UTL210 Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları
SBU403 Ortadoğu Politikası
PNR217 Geopolitics
İNG401 İngilizce VII
PNR313 Policy Process and Analysis
HUK208 Uluslararası Hukuk II
SBU308 Kamu Personel Yönetimi
SBU221 Türk-İslam Düşünce Tarihi
PNR408 Migration Question in International Relations
İŞL005 İş Etiği
İKT001 Finansal Okuryazarlık I
ITL402 International Logistics Management
UTL316 Dış Ticaret Finansmanı ve Kaynakları
ITL213 Correspondence and Contact Management in International Trade
İŞL003 Proje Yönetimi
SBU212 Uluslararası İlişkilere Giriş II
PNR223 Social Structure of Turkey
PNR321 Introduction to Public Administration
İKT405 Finansal İktisat
İKT304 Ekonometri II
SBU316 Amerikan Dış Politikası
İKT413 Avrupa Birliği Ekonomisi
PNR414 Theory of Civil Society
İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik
UTL305 Entegre Lojistik İlkeleri
UTL411 Kombine Taşımacılık ve Kargo Taşımacılığı
UTL209 Lojistikte Güncel Konular
HUK302 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
SBU306 Türk Siyasal Hayatı II
PNR226 Developing Countries in World Politics
SBU309 Osmanlı-Türk Diploması Tarihi
HUK106 Hukuka Giriş
SBU324 Türkiye de Kamu Yönetimi
SBU408 Uluslararası İlişkilerde Göç Sorunu
SNF005 TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ
UTL311 Uluslararası Ticaret Hukuku
UTL417 Ağ Optimizasyonu ve Lojistik Sistem Tasarımı
ITL204 International Sales and Trade Agreements
HUK309 Medeni Usul Hukuku I
SBU406 Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Çatışma Çözümleri
SBU220 Avrupa Birliği
SBU317 Türkiye-Afrika İlişkileri
PNR312 Turkey-EU Relations
SBU213 Karşılaştırmalı Politika I
PNR407 Turkish-Greek Relations and Cyprus Issue
SBU414 Sivil Toplum Teorisi
UTL406 Taşımacılık ve Dağıtım İşlemleri Yönetimi
ITL307 International Retailing
ITL418 Green Logistics
UTL202 Dış Ticarette Risk Yönetimi
SBU301 Siyaset Sosyolojisi
İST104 İstatistik
SBU207 İnsan Hakları
SBU228 Bürokrasi Teorisi ve Türkiye
SOS101 Sosyolojiye Giriş
PNR318 State Theory
SBU210 Diplomasi Tarihi II
SBU405 Soğuk Savaş Sonrası Türk Amerikan İlişkileri
SBU420 Kamu Politikaları
UTL301 Yöneylem Araştırmaları I
ITL318 Energy Logistics
UTL414 Uluslararası Ticarette Nakliye Sigortaları
UTL208 Gemicilik ve Uluslararası Lojistik
SBU401 Türk Dış Politikası I
PNR211 Modern Political Ideologies
İNG302 İngilizce VI
PNR309 Ottoman-Turkish Diplomatic History
HUK205 İdare Hukuku I
PNR326 United Nations and Resolution of International Crisis
SBU219 Medya ve Siyaset
SBU411 Türkiye’de Tek Parti Dönemi
İKT001 Finansal Okuryazarlık I
UTL304 Tedarik Zinrciri Yönetimi
UTL314 Uluslararası Pazarlama ve Lojistik
ITL209 Current Issues in Logistics
SBU218 Karşılaştırmalı Politika II
PNR221 History of Turkish-Islamic Thought
SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
PNR317 Turkey-Africa Relations
İKT401 Büyüme ve Kalkınma
İKT305 Finansal Piyasalar
SBU314 BRIC ve Türkiye
HUK207 ULUSLARARASI HUKUK I
PNR412 Mass Destruction Weapons and Armament
İŞL009 İmaj ve Saygınlık Yönetimi
TÜR101- Türk Dili ve Edebiyatı I
ITL408 Simulation, Modelling and Optimization
UTL409 Uluslararası Gemi Taşımacılığı
UTL207 Depoculuk ve Envanter Yönetimi
MF003 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
SBU304 Uluslararası İlişkiler Teorileri
PNR224 Political Parties and Elections
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri 2
SBU307 Uluslararası Güvenlik
SBU101 Siyaset Bilimine Giriş
SBU320 Uluslararası Politik Ekonomi
PNR418 Diplomacy of Great Powers
İŞL012 Yeni Ürün Geliştirme
UTL309 Lojistikte Yer Seçimi
UTL415 Tehlikeli Madde Lojistiği
UTL213 Uluslararası Lojistikte Yazışma ve Sözleşme Yönetimi
HUK305 Eşya Hukuku I
SBU404 Türkiye nin Yönetim Yapısı
PNR230 International Organizations
SBU315 Doğu Avrupa ve Balkanlar
SBU209 Diplomasi Tarihi I
PNR405 Turkish-Amercian Relations After Cold War
SBU412 Kitle İmha Silahları ve Silahlanma
İKT312 Uluslararası İktisat
ITL305 Integrated Logistics Principles
ITL412 Railway Transport
ITL212 International Trade Organizations
SNF003 MATEMATİK TARİHİ
İŞL110 Genel Muhasebe
INT100 Üniversite Hayatına Giriş
SBU226 Dünya Siyasetinde Gelişmekte Olan Ülkeler
PNR308 Public Personnel Management
PNR316 American Foreign Policy
SBU202 Siyaset Teorisi II
PNR411 Single Party Era in Turkey
İŞL306 Uzmanlık Muhasebesi
SBU418 Büyük Güçler Diplomasisi
MAN204 Principles of Marketing
ITL314 International Marketing and Logistics
UTL412 Demiryolu Taşımacılığı
UTL206 Taşımacılık Yönetimi ve Planlaması
SBU305 Türk Siyasal Hayatı I
PNR207 Human Rights
İNG301 İngilizce V
PNR307 International Security
HUK204 Ceza Hukuku Genel Hükümler II
İŞL401 Muhasebe Denetimi Temel Meslek Dersleri
İNG102 İngilizce II Temel Meslek Dersleri
İKT407 Türk Vergi Sistemi Temel Meslek Dersleri
İKT222 Makro İktisat Temel Meslek Dersleri
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Temel Meslek Dersleri
İKT101 İktisada Giriş I Temel Meslek Dersleri
İŞL305 Maliyet Muhasebesi Temel Meslek Dersleri
İŞL202 Genel Muhasebe II Temel Meslek Dersleri
İŞL302 Finansal Tablolar Analizi Temel Meslek Dersleri
İŞL304 Üretim Yönetimi Temel Meslek Dersleri
İŞL303 İşletme Finansmanı Temel Meslek Dersleri
İŞL201 Genel Muhasebe I Temel Meslek Dersleri
İKT403 Türkiye Ekonomisi Temel Meslek Dersleri
İKT307 Para ve Banka Uzmanlık / Alan Dersleri
İKT207 Mikro İktisat Uzmanlık / Alan Dersleri
İŞL409 Uluslararası İşletmecilik Uzmanlık / Alan Dersleri
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Destek Dersleri
İNG101 İngilizce I Destek Dersleri
İŞL001 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Destek Dersleri
TURK102 Türk Dili ve Edebiyatı II Destek Dersleri

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi