English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Tüm Derslerden Başarılı Olunması Şartıyla: 150 Kredi/240 AKTS almış olmak En az 2.00/4.00 ortalamaya sahip olmak.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi