English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Ders Planı - AKTS Kredileri


1 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z (2+0)2 2
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z (1+0)1 1
İKT101 İktisada Giriş I Z (4+0)4 6
SOS101 Sosyolojiye Giriş Z (3+0)3 4
İNG101 İngilizce I Z (2+0)2 3
SBU101 Siyaset Bilimine Giriş Z (3+0)3 4
MAT103- Temel Matematik (Siyaset İçin) Z (3+0)3 6
TÜR101- Türk Dili ve Edebiyatı I Z (2+0)2 3
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Z (2+0)2 2
TOPLAM: 22 31

2 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
TURK102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z (2+0)2 2
İNG102 İngilizce II Z (2+0)2 3
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri 2 Z (2+0)2 2
İKT102 İktisata Giriş II Z (4+0)4 5
HUK106 Hukuka Giriş Z (3+0)3 3
İŞL110 Genel Muhasebe Z (3+0)3 5
İST104 İstatistik Z (3+0)3 6
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z (2+0)2 2
TOPLAM: 21 28

3 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İNG201 İngilizce III Z (2+0)2 3
SBU201 Siyaset Teorisi I Z (3+0)3 4
SBU209 Diplomasi Tarihi I Z (3+0)3 4
SBU213 Karşılaştırmalı Politika I Z (3+0)3 4
SBU215 Uluslararası İlişkilere Giriş I Z (3+0)3 4
HUK207 ULUSLARARASI HUKUK I Z (3+0)3 5
Alan Seçmeli S 4 6
TOPLAM: 21 30

4 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İKT222 Makro İktisat Z (3+0)3 5
SBU202 Siyaset Teorisi II Z (3+0)3 4
SBU210 Diplomasi Tarihi II Z (3+0)3 4
SBU218 Karşılaştırmalı Politika II Z (3+0)3 4
SBU212 Uluslararası İlişkilere Giriş II Z (3+0)3 4
Alan Seçmeli S 6 9
TOPLAM: 21 30

5 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Z (3+0)3 5
İNG301 İngilizce V Z (+) 3
SBU301 Siyaset Sosyolojisi Z (3+0)3 4
SBU303 Uluslararası Hukuk Z (3+0)3 4
SBU305 Türk Siyasal Hayatı I Z (3+0)3 5
Alan Seçmeli S 6 9
TOPLAM: 18 30

6 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İNG302 İngilizce VI Z (2+0)2 3
İKT312 Uluslararası İktisat Z (3+0)3 5
SBU302 Siyasi Düşünceler Tarihi Z (3+0)3 4
SBU304 Uluslararası İlişkiler Teorileri Z (3+0)3 4
SBU306 Türk Siyasal Hayatı II Z (3+0)3 5
Alan Seçmeli S 6 9
TOPLAM: 20 30

7 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İNG401 İngilizce VII Z (2+0)2 3
İKT403 Türkiye Ekonomisi Z (3+0)3 4
SBU401 Türk Dış Politikası I Z (3+0)3 4
SBU403 Ortadoğu Politikası Z (3+0)3 5
SBU497 Staj/Bitirme Tezi I Z (3+0)3 5
Alan Seçmeli S 6 9
TOPLAM: 20 30

8 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İNG402 İngilizce VIII Z (2+0)2 3
SBU402 Türk Dış Politikası II Z (3+0)3 4
SBU404 Türkiye nin Yönetim Yapısı Z (3+0)3 5
SBU406 Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Çatışma Çözümleri Z (3+0)3 4
SBU498 Staj/Bitirme Tezi II Z (3+0)3 5
Alan Seçmeli S 6 9
TOPLAM: 20 30

Toplam Kredi: 163

Toplam AKTS: 239

 

3. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
SBU207 İnsan Hakları S (2+0)2 3
İŞL201 Genel Muhasebe I S (3+0)3 4
İKT207 Mikro İktisat S (3+0)3 5
HUK205 İdare Hukuku I S (3+0)2 3
HUK203 Ceza Hukuku Genel Hükümler I S (3+1)3 4
SBU211 Çağdaş Siyaset Akımları S (2+0)2 0
SBU217 Siyasi Coğrafya S (2+0)2 0
SBU219 Medya ve Siyaset S (2+0)2 0
SBU221 Türk-İslam Düşünce Tarihi S (2+0)2 0
SBU223 Türkiye de Sosyal Yapı S (2+0)2 0
İKT223 Tarım Ekonomisi S (0+0)0 0
ITL209 Current Issues in Logistics S (2+0)2 3
ITL213 Correspondence and Contact Management in International Trade S (2+0)2 3
UTL205 Ambalajlama ve Elleçlemede İlkeler S (2+0)2 3
UTL207 Depoculuk ve Envanter Yönetimi S (2+0)2 3
UTL209 Lojistikte Güncel Konular S (2+0)2 3
UTL211 Liman ve Terminal Yönetimi S (2+0)2 3
UTL213 Uluslararası Lojistikte Yazışma ve Sözleşme Yönetimi S (2+0)2 3
PNR207 Human Rights S (2+0)2 0
PNR211 Modern Political Ideologies S (2+0)2 0
PNR217 Geopolitics S (2+0)2 0
PNR219 Media and Politics S (2+0)2 0
PNR221 History of Turkish-Islamic Thought S (2+0)2 0
PNR223 Social Structure of Turkey S (2+0)2 0

4. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL202 Genel Muhasebe II S (3+0)3 4
HUK202 Ticaret Hukuku S (3+0)3 4
HUK204 Ceza Hukuku Genel Hükümler II S (3+1)3 4
HUK208 Uluslararası Hukuk II S (3+0)2 3
MAN204 Principles of Marketing S (3+0)3 4
ITL204 International Sales and Trade Agreements S (2+0)2 3
ITL208 Navigation and International Logistics S (2+0)2 3
ITL212 International Trade Organizations S (2+0)2 3
UTL202 Dış Ticarette Risk Yönetimi S (2+0)2 3
UTL204 Uluslararası Satış ve Ticaret Anlaşmaları S (2+0)2 3
UTL206 Taşımacılık Yönetimi ve Planlaması S (2+0)2 3
UTL208 Gemicilik ve Uluslararası Lojistik S (3+0)3 3
UTL210 Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları S (2+0)2 3
UTL212 Uluslararası Ticari Örgütler S (2+0)2 3
PNR220 European Union S (2+0)2 0
PNR224 Political Parties and Elections S (2+0)2 0
PNR226 Developing Countries in World Politics S (2+0)2 0
PNR228 Theory of Beurocracy and Turkey S (2+0)2 0
PNR230 International Organizations S (2+0)2 0
SBU220 Avrupa Birliği S (2+0)2 0
SBU224 Siyasi Partiler ve Seçimler S (2+0)2 0
SBU226 Dünya Siyasetinde Gelişmekte Olan Ülkeler S (2+0)2 0
SBU228 Bürokrasi Teorisi ve Türkiye S (+) 0
SBU230 Uluslararası Örgüler S (2+0)2 0

5. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL303 İşletme Finansmanı S (3+0)3 5
İŞL305 Maliyet Muhasebesi S (3+0)3 6
İKT307 Para ve Banka S (3+0)3 5
İKT303 Ekonometri I S (3+0)3 6
İKT305 Finansal Piyasalar S (3+0)3 5
İKT309 Ulaştırma Ekonomisi S (3+0)3 5
UTL301 Yöneylem Araştırmaları I S (3+0)3 6
UTL303 Uluslararası Pazarlama S (3+0)3 5
UTL305 Entegre Lojistik İlkeleri S (2+0)2 3
UTL307 Uluslararası Perakendecilik S (2+0)2 3
UTL309 Lojistikte Yer Seçimi S (2+0)2 3
UTL311 Uluslararası Ticaret Hukuku S (2+0)2 3
UTL313 Dış Ticaret İşlemleri ve Ödeme Şekilleri S (2+0)2 3
ITL305 Integrated Logistics Principles S (2+0)2 3
ITL307 International Retailing S (2+0)2 3
HUK305 Eşya Hukuku I S (2+1)2 4
HUK309 Medeni Usul Hukuku I S (2+1)3 4
PNR307 International Security S (2+0)2 0
PNR309 Ottoman-Turkish Diplomatic History S (2+0)2 0
PNR313 Policy Process and Analysis S (2+0)2 0
PNR315 Eastern Europe and Balkans S (2+0)2 0
PNR317 Turkey-Africa Relations S (2+0)2 0
PNR321 Introduction to Public Administration S (2+0)2 0
PNR323 ınternational Politics of Africa S (2+0)2 0
SBU307 Uluslararası Güvenlik S (2+0)2 0
SBU309 Osmanlı-Türk Diploması Tarihi S (2+0)2 0
SBU313 Politika Süreci ve Analizi S (2+0)2 0
SBU315 Doğu Avrupa ve Balkanlar S (2+0)2 0
SBU317 Türkiye-Afrika İlişkileri S (2+0)2 0
SBU321 Kamu Yönetimine Giriş S (2+0)2 0
HUK307 Avrupa Birliği Hukuku S (2+0)2 0

6. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL302 Finansal Tablolar Analizi S (3+0)3 5
İŞL304 Üretim Yönetimi S (3+0)3 5
İŞL310 Örgütsel Davranış S (3+0)3 5
İŞL306 Uzmanlık Muhasebesi S (3+0)3 6
İKT304 Ekonometri II S (3+0)3 6
İKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi S (3+0)3 5
UTL310 Gümrükleme İşlemleri S (3+0)3 5
UTL302 Yöneylem Araştırmaları II S (3+0)3 6
UTL304 Tedarik Zinrciri Yönetimi S (3+0)3 5
ITL308 E-Commerce S (2+0)2 3
ITL314 International Marketing and Logistics S (2+0)2 3
ITL318 Energy Logistics S (2+0)2 3
UTL308 E-Ticaret S (2+0)2 3
UTL312 Lojistik Planlama ve Modelleme Teknikleri S (2+0)2 3
UTL314 Uluslararası Pazarlama ve Lojistik S (2+0)2 3
UTL316 Dış Ticaret Finansmanı ve Kaynakları S (2+0)2 3
UTL318 Enerji Lojistiği S (2+0)2 3
HUK302 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II S (2+1)3 4
HUK304 Ceza Hukuku Özel Hükümler II S (2+1)3 3
PNR308 Public Personnel Management S (2+0)2 0
PNR312 Turkey-EU Relations S (2+0)2 0
PNR314 BRIC and Turkey S (2+0)2 0
PNR316 American Foreign Policy S (2+0)2 0
PNR318 State Theory S (2+0)2 0
PNR320 International Political Economics S (2+0)2 0
PNR324 Public Administration in Turkey S (2+0)2 0
PNR326 United Nations and Resolution of International Crisis S (2+0)2 0
SBU308 Kamu Personel Yönetimi S (2+0)2 0
SBU312 Türkiye-AB İlişkileri S (2+0)2 0
SBU314 BRIC ve Türkiye S (2+0)2 0
SBU316 Amerikan Dış Politikası S (2+0)2 0
SBU318 Devlet Teorisi S (2+0)2 0
SBU320 Uluslararası Politik Ekonomi S (2+0)2 0
SBU324 Türkiye de Kamu Yönetimi S (2+0)2 0
SBU326 Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kriz Çözümü S (2+0)2 0

7. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İKT407 Türk Vergi Sistemi S (3+0)3 4
İŞL401 Muhasebe Denetimi S (3+0)3 4
İŞL409 Uluslararası İşletmecilik S (3+0)3 4
İKT401 Büyüme ve Kalkınma S (3+0)3 4
İKT405 Finansal İktisat S (3+0)3 5
İKT413 Avrupa Birliği Ekonomisi S (2+0)2 0
UTL409 Uluslararası Gemi Taşımacılığı S (2+0)2 3
UTL411 Kombine Taşımacılık ve Kargo Taşımacılığı S (2+0)2 3
UTL413 Uluslararası Ticarette Vergilendirme S (2+0)2 3
UTL415 Tehlikeli Madde Lojistiği S (2+0)2 3
UTL417 Ağ Optimizasyonu ve Lojistik Sistem Tasarımı S (2+0)2 3
HUK405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I S (2+0)2 3
PNR405 Turkish-Amercian Relations After Cold War S (2+0)2 0
PNR407 Turkish-Greek Relations and Cyprus Issue S (2+0)2 0
PNR409 Theory of Nationalism S (2+0)2 0
PNR411 Single Party Era in Turkey S (2+0)2 0
SBU405 Soğuk Savaş Sonrası Türk Amerikan İlişkileri S (2+0)2 0
SBU407 Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Meselesi S (2+0)2 0
SBU409 Milliyetçilik Teorisi S (2+0)2 0
SBU411 Türkiye’de Tek Parti Dönemi S (2+0)2 0
HUK401 İdari Yargılama Hukuku S (2+0)2 0

8.Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
UTL406 Taşımacılık ve Dağıtım İşlemleri Yönetimi S (3+0)3 5
ITL402 International Logistics Management S (3+0)3 5
ITL404 Intermodal Transport S (3+0)3 5
ITL408 Simulation, Modelling and Optimization S (3+0)3 6
ITL215 International Air Transport S (2+0)2 3
ITL412 Railway Transport S (2+0)2 3
ITL418 Green Logistics S (2+0)2 3
UTL410 Uluslararası Hava Taşımacılığı S (2+0)2 3
UTL412 Demiryolu Taşımacılığı S (2+0)2 3
UTL414 Uluslararası Ticarette Nakliye Sigortaları S (2+0)2 3
UTL219 Yeşil Lojistik S (2+0)2 3
UTL420 Lojistikte Güvenlik ve Risk Yönetimi S (2+0)2 3
PNR408 Migration Question in International Relations S (2+0)2 0
PNR410 Urbanization and Environment Policies S (2+0)2 0
PNR412 Mass Destruction Weapons and Armament S (2+0)2 0
PNR414 Theory of Civil Society S (2+0)2 0
PNR416 Civil-Military Relations in Turkey S (2+0)2 0
PNR418 Diplomacy of Great Powers S (2+0)2 0
SBU408 Uluslararası İlişkilerde Göç Sorunu S (2+0)2 0
SBU410 Kentleşme ve Çevre Politikaları S (2+0)2 0
SBU412 Kitle İmha Silahları ve Silahlanma S (2+0)2 0
SBU414 Sivil Toplum Teorisi S (2+0)2 0
SBU416 Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri S (2+0)2 0
SBU418 Büyük Güçler Diplomasisi S (2+0)2 0
SBU420 Kamu Politikaları S (2+0)2 0

3.Dönem Serbest Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
SNF005 TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ S (2+0)2 3
İŞL001 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL003 Proje Yönetimi S (2+0)2 3
MF002 Yenilenebilir Enerji Kaynakları S (2+0)2 3
MF003 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü S (2+0)2 3
SNF003 MATEMATİK TARİHİ S (2+0)2 0
PNR001 International Politics of Africa S (2+0)2 3
İKT001 Finansal Okuryazarlık I S (2+0)2 3
İŞL005 İş Etiği S (2+0)2 3
İŞL006 Kadın ve Genç Girişimciliği S (2+0)2 3
İŞL009 İmaj ve Saygınlık Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik S (2+0)2 3
İŞL014 Yeni Hizmet Tasarımı S (2+0)2 3
İŞL012 Yeni Ürün Geliştirme S (2+0)2 3

 


T: Teori, U: Uygulama, K: Kredi, Z:Zorunlu, S: Seçmeli

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi