English
Yetkili Girişi

İşletme
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Bölümün öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 8 yarıyıldır. Eğitim dili Türkçedir. Bölümde 4 tane anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dalları şunlardır: • Yönetim ve Organizasyon • Muhasebe ve Finansman • Üretim yönetimi ve Pazarlama • Sayısal Yöntemler

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi