English
Yetkili Girişi

İşletme
Program Çıktıları


1 - Mevcut iş çevresi içerisinde ürün ve/veya hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasına, fiyatlandırılmasına, dağıtımına ve müşteri memnuniyetine yönelik pazarlama stratejileri geliştirir.
2 - Disiplin içi ve disiplinler arası boyutlarda bireysel ve takım halinde çalışma yapar.
3 - Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimleri açısından değerlendirir.
4 - Karşılaşılabileceği vakaları analiz eder.
5 - İşletmede karşılaştığı sorunlara çözümler üretir.
6 - Temel Finansman kurallarına, analitik finans araçlarına ve finans fonksiyonunun işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemine ilişkin bilgi birikimine sahip olur.
7 - Bir işletme veya bir departmanla ilgili olarak alınacak kararlarda matematiksel ve analitik düşüncesini kullanarak sayısal verileri işler ve anlamlı hale getirir.
8 - Ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz eder .
9 - Profesyonel iş yaşamında etkili olabilmek için gerekli olan liderlik ve karar alma becerilerini geliştirir.
10 - İşletmenin stratejik amaçları doğrultusunda çalışanlara liderlik yapılarak onların güdülenmesine ve üretimin koordine edilmesine yönelik yönetimin temel ilkelerini kavrar.
11 - Finansal ve yönetsel muhasebe araçları ve teknikleri konusunda uygulanabilir bilgi birikimine sahip olur.
12 - İş ve ticaret kanunları tarafından çerçevelenen Türk hukuk sistemine ilişkin uygulamaya dönük bilgi birikimine sahip olur.
13 - İş yaşamında bulunan insanlar arasında var olan biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin doğasını anlar.
14 - Bilgi-işlem araçlarını amacına uygun şekilde organize eder.
15 - Yaşam boyu öğrenme isteği ve gelişme yeteneğine sahip olur.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi