English
Yetkili Girişi

İşletme
Ders Program Yeterlilikleri İlişkisi


1 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z (2+0)2 2000000000000005
TURK101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z (2+0)2 2000000000000000
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z (1+0)1 1000000000000001
İKT101 İktisada Giriş I Z (4+0)4 6000000000000000
MAT101 Matematik I Z (4+0)4 6000550000000000
SOS101 Sosyolojiye Giriş Z (3+0)3 4000005320000300
İŞL103 İşletme Bilimine Giriş I Z (3+0)3 4000000000000000
İNG101 İngilizce I Z (2+0)2 3000000000000000
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi Z (2+0)2 2000000000000000
TOPLAM: 23 30

2 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
TURK102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z (2+0)2 2000000000000000
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z (2+0)2 2000000000000005
İKT102 İktisata Giriş II Z (4+0)4 5020405003030000
MAT102 Matematik II Z (4+0)4 6000550000000000
İŞL106 Davranış Bilimleri Z (3+0)3 5044003550200500
İŞL104 İşletme Bilimine Giriş II Z (3+0)3 4000000000000000
BİT102 Bilim ve Teknoloji Politikası Z (2+0)2 2000000000000000
İNG102 İngilizce II Z (2+0)2 4000000000000000
TOPLAM: 22 30

3 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
İŞL201 Genel Muhasebe I Z (3+0)3 4000000000000000
İST201 İstatistik I Z (3+0)3 4040544005030000
HUK201 Hukuka Giriş Z (3+0)3 4222005000005000
İŞL203 Yönetim ve Organizasyon Z (3+0)3 4554033550200500
İŞL223 Tüketici Davranışları Z (3+0)3 5554033550200500
TOPLAM: 15 21

4 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
İST202 İstatistik II Z (3+0)3 4040544005030000
İŞL202 Genel Muhasebe II Z (3+0)3 4000540003050000
İŞL204 Pazarlama İlkeleri Z (3+0)3 4231001005000002
HUK202 Ticaret Hukuku Z (3+0)3 4033005000005000
İŞL218 Üretim Yönetimi Z (3+0)3 5033005000005000
TOPLAM: 15 21

5 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Z (3+0)3 5355354002200030
İŞL303 İşletme Finansmanı Z (3+0)3 5000000000000000
İŞL305 Maliyet Muhasebesi Z (3+0)3 6433430035050000
İŞL327 Örgüt Psikolojisi Z (3+0)3 5433430035050000
TOPLAM: 12 21

6 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
İŞL302 Finansal Tablolar Analizi Z (3+0)3 5000000000000000
İŞL310 Örgütsel Davranış Z (3+0)3 5333000555200503
İŞL306 Uzmanlık Muhasebesi Z (3+0)3 6000500000050050
İŞL326 Üretim Planlaması ve Kontrol Z (3+0)3 5000500000050050
TOPLAM: 12 21

7 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
İKT407 Türk Vergi Sistemi Z (3+0)3 4003002000005000
İŞL401 Muhasebe Denetimi Z (3+0)3 4222530002050000
İŞL405 Stratejik Yönetim Z (3+0)3 4544033554400500
İŞL409 Uluslararası İşletmecilik Z (3+0)3 4333004244000300
İŞL403 Küresel Girişimcilik Z (3+0)3 4220222022220000
İŞL433 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Z (3+0)3 4220222022220000
TOPLAM: 18 24

8 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
İŞL400 Endüstride Uygulamalı Eğitim Z (0+14)6 30333200440320303
TOPLAM: 6 30

Toplam Kredi: 123

Toplam AKTS: 198

 

Sosyal Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
İŞL005 İş Etiği S (2+0)2 3
İŞL006 Kadın ve Genç Girişimciliği S (2+0)2 3
İŞL009 İmaj ve Saygınlık Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik S (2+0)2 3
İŞL014 Yeni Hizmet Tasarımı S (2+0)2 3
İŞL012 Yeni Ürün Geliştirme S (2+0)2 3

 


T: Teori, U: Uygulama, K: Kredi, Z:Zorunlu, S: Seçmeli

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi