English
Yetkili Girişi

İşletme
Ders kategori Listesi


İŞL326 Üretim Planlaması ve Kontrol
İŞL417 İş Etiği
İŞL322 İmaj ve Saygınlık Yönetimi
İŞL009 İmaj ve Saygınlık Yönetimi
İŞL310 Örgütsel Davranış
İŞL312 Finansal Yönetim
İŞL012 Yeni Ürün Geliştirme
İŞL215 Tutundurma Yönetimi
İŞL433 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İŞL221 Kriz Yönetimi
İŞL431 Yeni Hizmet Tasarımı
SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
İŞL223 Tüketici Davranışları
İŞL323 Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi
İKT102 İktisata Giriş II
İŞL206 Kadın ve Genç Girişimciliği
İŞL006 Kadın ve Genç Girişimciliği
İŞL405 Stratejik Yönetim
İŞL324 Marka Geliştirme ve Yönetimi
İŞL014 Yeni Hizmet Tasarımı
İŞL306 Uzmanlık Muhasebesi
İŞL327 Örgüt Psikolojisi
HUK202 Ticaret Hukuku
İŞL219 Girişimcilik ve Liderlik
İŞL315 Halkla İlişkiler
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi
BİT102 Bilim ve Teknoloji Politikası
İŞL427 Toplam Kalite Yönetimi
İŞL218 Üretim Yönetimi
İŞL005 İş Etiği
İŞL403 Küresel Girişimcilik
İŞL210 KOBİ Yönetimi
İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik
İŞL400 Endüstride Uygulamalı Eğitim
İŞL212 Pazarlama Araştırması
İNG102 İngilizce II
SOS101 Sosyolojiye Giriş
İŞL217 İnsan Kaynakları Yönetimi
İŞL301 Envanter - Bilanço
INT100 Üniversite Hayatına Giriş
HUK201 Hukuka Giriş
İŞL325 Yeni Ürün Geliştirme
İŞL423 Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi
İŞL305 Maliyet Muhasebesi Temel Meslek Dersleri
İKT407 Türk Vergi Sistemi Temel Meslek Dersleri
İŞL204 Pazarlama İlkeleri Temel Meslek Dersleri
İŞL106 Davranış Bilimleri Temel Meslek Dersleri
İŞL303 İşletme Finansmanı Temel Meslek Dersleri
İŞL302 Finansal Tablolar Analizi Temel Meslek Dersleri
İŞL202 Genel Muhasebe II Temel Meslek Dersleri
İŞL203 Yönetim ve Organizasyon Temel Meslek Dersleri
İKT101 İktisada Giriş I Temel Meslek Dersleri
İŞL104 İşletme Bilimine Giriş II Temel Meslek Dersleri
İŞL201 Genel Muhasebe I Temel Meslek Dersleri
İŞL401 Muhasebe Denetimi Temel Meslek Dersleri
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Temel Meslek Dersleri
İŞL103 İşletme Bilimine Giriş I Temel Meslek Dersleri
MAT101 Matematik I Uzmanlık / Alan Dersleri
İŞL409 Uluslararası İşletmecilik Uzmanlık / Alan Dersleri
MAT102 Matematik II Uzmanlık / Alan Dersleri
İST201 İstatistik I Uzmanlık / Alan Dersleri
İST202 İstatistik II Destek Dersleri
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Destek Dersleri
İNG101 İngilizce I Destek Dersleri
TURK102 Türk Dili ve Edebiyatı II Destek Dersleri
TURK101 Türk Dili ve Edebiyatı I Destek Dersleri

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi