English
Yetkili Girişi

İşletme
Önceki Öğrenimin Kabulü
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi