English
Yetkili Girişi

İşletme
Mezuniyet Koşulları
Tüm derslerden başarılı olmak şartıyla 153 kredi 240 AKTS, Genel Not Ortalaması 2.00/4.00

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi