English
Yetkili Girişi

İşletme
Ders Planı - AKTS Kredileri


1 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z (2+0)2 2
TURK101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z (2+0)2 2
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z (1+0)1 1
İKT101 İktisada Giriş I Z (4+0)4 6
MAT101 Matematik I Z (4+0)4 6
SOS101 Sosyolojiye Giriş Z (3+0)3 4
İŞL103 İşletme Bilimine Giriş I Z (3+0)3 4
İNG101 İngilizce I Z (2+0)2 3
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi Z (2+0)2 2
TOPLAM: 23 30

2 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
TURK102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z (2+0)2 2
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z (2+0)2 2
İKT102 İktisata Giriş II Z (4+0)4 5
MAT102 Matematik II Z (4+0)4 6
İŞL106 Davranış Bilimleri Z (3+0)3 5
İŞL104 İşletme Bilimine Giriş II Z (3+0)3 4
BİT102 Bilim ve Teknoloji Politikası Z (2+0)2 2
İNG102 İngilizce II Z (2+0)2 4
TOPLAM: 22 30

3 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL201 Genel Muhasebe I Z (3+0)3 4
İST201 İstatistik I Z (3+0)3 4
HUK201 Hukuka Giriş Z (3+0)3 4
İŞL203 Yönetim ve Organizasyon Z (3+0)3 4
İŞL223 Tüketici Davranışları Z (3+0)3 5
Alan Seçmeli S 2 3
Serbest Seçmeli S 2 3
Alan Seçmeli S 2 3
TOPLAM: 21 30

4 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İST202 İstatistik II Z (3+0)3 4
İŞL202 Genel Muhasebe II Z (3+0)3 4
İŞL204 Pazarlama İlkeleri Z (3+0)3 4
HUK202 Ticaret Hukuku Z (3+0)3 4
İŞL218 Üretim Yönetimi Z (3+0)3 5
Serbest Seçmeli S 2 3
Alan Seçmeli S 2 3
Alan Seçmeli S 2 3
TOPLAM: 21 30

5 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Z (3+0)3 5
İŞL303 İşletme Finansmanı Z (3+0)3 5
İŞL305 Maliyet Muhasebesi Z (3+0)3 6
İŞL327 Örgüt Psikolojisi Z (3+0)3 5
Serbest Seçmeli S 2 3
Alan Seçmeli S 2 3
Alan Seçmeli S 2 3
TOPLAM: 18 30

6 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL302 Finansal Tablolar Analizi Z (3+0)3 5
İŞL310 Örgütsel Davranış Z (3+0)3 5
İŞL306 Uzmanlık Muhasebesi Z (3+0)3 6
İŞL326 Üretim Planlaması ve Kontrol Z (3+0)3 5
Serbest Seçmeli S 2 3
Alan Seçmeli S 2 3
Alan Seçmeli S 2 3
TOPLAM: 18 30

7 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İKT407 Türk Vergi Sistemi Z (3+0)3 4
İŞL401 Muhasebe Denetimi Z (3+0)3 4
İŞL405 Stratejik Yönetim Z (3+0)3 4
İŞL409 Uluslararası İşletmecilik Z (3+0)3 4
İŞL403 Küresel Girişimcilik Z (3+0)3 4
İŞL433 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Z (3+0)3 4
Alan Seçmeli S 2 3
Alan Seçmeli S 2 3
TOPLAM: 22 30

8 . YARIYIL
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL400 Endüstride Uygulamalı Eğitim Z (0+14)6 30
TOPLAM: 6 30

Toplam Kredi: 151

Toplam AKTS: 240

 

3. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL215 Tutundurma Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL217 İnsan Kaynakları Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL219 Girişimcilik ve Liderlik S (2+0)2 3
İŞL221 Kriz Yönetimi S (2+0)2 3

4. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL206 Kadın ve Genç Girişimciliği S (2+0)2 3
İŞL210 KOBİ Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL212 Pazarlama Araştırması S (2+0)2 3

5. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL325 Yeni Ürün Geliştirme S (2+0)2 3
İŞL301 Envanter - Bilanço S (2+0)2 3
İŞL315 Halkla İlişkiler S (2+0)2 3
İŞL323 Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi S (2+0)2 3

6. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL322 İmaj ve Saygınlık Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL324 Marka Geliştirme ve Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL312 Finansal Yönetim S (2+0)2 3

7. Dönem Alan/Teknik Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL431 Yeni Hizmet Tasarımı S (2+0)2 3
İŞL423 Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL427 Toplam Kalite Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL417 İş Etiği S (2+0)2 3

Serbest Seçmeli
Ders Kodu
Ders İsmi
Z/S
(T+U)K
AKTS
İŞL005 İş Etiği S (2+0)2 3
İŞL006 Kadın ve Genç Girişimciliği S (2+0)2 3
İŞL009 İmaj ve Saygınlık Yönetimi S (2+0)2 3
İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik S (2+0)2 3
İŞL014 Yeni Hizmet Tasarımı S (2+0)2 3
İŞL012 Yeni Ürün Geliştirme S (2+0)2 3

 


T: Teori, U: Uygulama, K: Kredi, Z:Zorunlu, S: Seçmeli

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi