English
Yetkili Girişi

İktisat
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Prof.Dr. İbrahim KANYILMAZ
Program; mikro ve makro teori ve politika, ekonometri ve matematiksel iktisat başta olmak üzere özenle seçilmiş derslerinde yoğunlaşmak suretiyle öğrenciye bağımsız bir şekilde bilimsel araştırma yapabilme, iktisadi olay, yapı ve sorunları derinlemesine analiz edip yorumlayabilme ve yeni sonuçlar elde edebilme yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi