English
Yetkili Girişi

İktisat
Kayıt Kabul Koşulları
Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur). b. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA - son beş yıl içinde)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA - son üç yıl içinde)’ten en az 80 puan almış olmak. c. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek. d. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 olmalıdır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi