English
Yetkili Girişi

İktisat
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı; alandan gelen adaylar için 24 kredilik 8 adet ders, alan dışından gelenler için 39 kredilik 13 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından meydana gelir. Öğrencilerin en çok dört yarıyılda doktora programı derslerini tamamlamaları gerekir. Programı tamamlama süresi ise en fazla sekiz yarıyıldır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi