English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Önceki Öğrenimin Kabulü
Öğrencinin önceki öğreniminde almış olduğu dersler ilgili mevzuata uygun olarak bölüm ve enstitü kurullarına sunulur ve en fazla 4 ders olacak şekilde muafiyeti yapılır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi