English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Sınav değerlendirme ve notlandırmada Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği esasları uygulanır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi