English
Yetkili Girişi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Mezuniyet Koşulları
Doktora Programı Toplam 21 Kredi, 240 AKTS, Seminer, Doktora Yeterlilik, Tez Önerisi, ve Tez Çalışmasından Oluşmaktadır. Öğrencilerin 3.00/4.00 genel not ortalaması ile birlikte bu çalışmalardan başarılı olmaları beklenir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi