English
Yetkili Girişi

Klinik Psikoloji (tezsiz)
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :
HKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının amacı, ruh sağlığı alanında çalışacak klinisyen-uygulamacı ve bilim adamı kimliğini bütünleştirmiş uzmanlar yetiştirmektir. Türkiye’de şu anda ruh sağlığı alanında görülen uzman ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda, yürütülen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıyla, bu alandaki uzman gereksinimin giderilmesi, öğrencilerin psikopatoloji ve psikoterapi alanında yapacakları araştırmalarla alana katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi