English
Yetkili Girişi

Hukuk Bölümü
Program Çıktıları


1 - Hukuksal gelişmeleri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek
2 - Hukuksal sorunlarda bilgilerini etkin ve doğru bir biçimde aktarabilmek
3 - Önündeki sorunu farklı hukuk dallarına göre tanımlayabilmek, çok boyutlu ve eleştirel bir bakış açısıyla düşünebilmek
4 - Yaşadığı toplumun gelişimini, problemlerini ve toplumdaki değişimi izlemek ve kavrayabilmek
5 - Bir hukuk normunun uygulanmasının toplumsal ve ekonomik etkilerini analiz edebilmek
6 - Hukukla ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilmek
7 - Hukuki yorum metotlarını uygulayabilmek
8 - Hukuksal kuralların ve kurumların felsefi ve sosyolojik temellerini tahlil edebilmek
9 - Ulusal ve uluslararası hukuk kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak
10 - Temel hukuk bilgileri ve hukuk mevzuatı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek
11 - Hukukun genel kavram, ilke ve kurumlarını tanımak ve anlamak
12 - Muhakeme ve karar verme yeteneğini geliştirmek
13 - Hukukun evrensel ilke ve değerlerini özümsemek
14 - Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
15 - Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi