English
Yetkili Girişi

Hukuk Bölümü
Ders kategori Listesi


İKT102 İKTİSATA GİRİŞ II
HUK204 Ceza Hukuku Genel Hükümler II
HUK103 Medeni Hukuk I
HUK320 Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
HUK404 İcra ve İflas Hukuku II
HUK338 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
İKT101 İKTİSATA GİRİŞ I
HUK203 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
HUK107 Hukuk Uygulamaları I
HUK322 Avrupa Birliği Hukuku
HUK408 Uluslararası Özel Hukuk II
HUK331 Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku
HUK304 Ceza Hukuku Özel Hükümler II
EKO211 Kamu Maliyesi I
HUK417 İhale Hukuku
HUK411 Miras Hukuku I
HUK330 İnşaat Hukuku
İNG301 İngilizce V
HUK405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
HUK301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
HUK431 Adli Tıp
HUK414 Sigorta ve Taşımacılık Hukuku
İNG202 İngilizce IV
İNG402 İngilizce VIII
HUK220 Genel Kamu Hukuku II
HUK310 Medeni Usul Hukuku II
HUK422 Rekabet Hukuku
HUK214 Avrupa İnsan Hakları Hukuku
HUK202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
HUK207 ULUSLARARASI HUKUK I
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri 2
HUK101 Hukuk Başlangıcı I
HUK319 Kitle Haberleşme Hukuku
HUK403 İcra ve İflas Hukuku I
HUK334 Şirketler Hukuku
HUK337 HUKUK UYGULAMALARI III
HUK208 Uluslararası Hukuk II
HUK105 Anayasa Hukuku I
HUK407 Uluslararası Özel Hukuk I
HUK329 Tüketici Hukuku
HUK302 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
HUK210 Türk Hukuk Tarihi
HUK410 Ceza Usul Hukuku II
HUK328 Spor Hukuku
INT100 Üniversite Hayatına Giriş
HUK309 Medeni Usul Hukuku I
HUK421 Banka Hukuku
HUK413 Deniz Ticareti Hukuku
HUK222 Siyasi Tarih
İNG401 İngilizce VII
HUK219 Genel Kamu Hukuku I
HUK306 Eşya Hukuku II
HUK420 Ekonomik Suçlar
HUK434 İdari Yargı
HUK201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
HUK102 HUKUK BAŞLANGICI II
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projeleri
HUK218 Uluslararası Ekonomik Örgütler
HUK314 Vergi Hukuku II
HUK432 Tüketici Hukuku
HUK333 Ticari İşletme Hukuku
HUK106 Anayasa Hukuku II
HUK205 İdare Hukuku I
HUK104 Medeni Hukuk II
HUK317 Deniz Hukuku
HUK406 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II
HUK327 Enerji Hukuku
HUK206 İdare Hukuku II
HUK209 Hukuk Uygulamaları II
HUK324 İslam Hukuku
HUK409 Ceza Usul Hukuku I
HUK335 Kitle İletişim Hukuku
HUK305 Eşya Hukuku I
EKO212 Kamu Maliyesi II
HUK419 Çevre Hukuku
HUK412 Miras Hukuku II
HUK221 Siyaset Bilimi
İNG302 İngilizce VI
HUK303 Ceza Hukuku Özel Hükümler I
HUK418 Avukatlık Hukuku
HUK425 Kıymetli Evrak Hukuku
HUK108 ROMA HUKUKU
HUK217 Uluslararası Siyasi Örgütler
HUK313 Vergi Hukuku I
HUK430 Avrupa Şirketler Hukuku
HUK435 Ceza İnfaz Hukuku
İNG201 İngilizce III
İNG102 İngilizce II Temel Meslek Dersleri
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Temel Meslek Dersleri
HUK321 Kriminoloji Uzmanlık / Alan Dersleri
HUK326 Uluslararası Ekonomik Hukuk Uzmanlık / Alan Dersleri
HUK213 Anayasa Şikayeti Uzmanlık / Alan Dersleri
İNG101 İngilizce I Destek Dersleri
TURK102 Türk Dili ve Edebiyatı II Destek Dersleri
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Destek Dersleri
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Destek Dersleri

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi