English
Yetkili Girişi

Hukuk Bölümü
Önceki Öğrenimin Kabulü
Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Hasan Kalyoncu Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilere daha önce öğrenim gördükleri program kapsamında almış oldukları dersler için Hukuk Fakültesi Ders Planında verilmekte olan zorunlu veya seçmeli dersler ile örtüştüğü ölçüde muafiyet tanınmaktadır. Muafiyet işlemleri YÖK’ün yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu koordinatörlüğünde yapılmaktadır. Bu durum daha önce başka bir bölümde öğrenim gören öğrenciler için de geçerlidir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi