English
Yetkili Girişi

Hukuk Bölümü
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Hukuk Fakültesinde yapılan sınavların değerlendirme ve notlandırma işlemleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27. Maddesi uyarınca yapılmaktadır. Yönetmelik için bkz:

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi