English
Yetkili Girişi

Hukuk Bölümü
Mezuniyet Koşulları
Bölümden lisans derecesi alabilmek için dört yıllık ders planında yer alan tüm zorunlu dersler ile belirlenen sayıda alan içi ve dışı seçimlik derslere kayıt yaptırarak devam etmek ve bu derslerin sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. 4 yıllık öğrenim sonunda öğrenci en az 240 AKTS değerinde ders almış olmalıdır. Ayrıca, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Fakülteden mezun olabilmek için, öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi