English
Yetkili Girişi

Hukuk Bölümü
Mesleki Profil
Son derece kapsamlı bir eğitim veren Hukuk Fakültesi mezunlarının geniş bir meslek yelpazesinden kariyer seçme imkânları bulunmaktadır. Mezunlar Hâkimlik, Savcılık ve Avukatlık meslekleri yanında, kamu sektöründe ya da özel sektörde Hukuk Müşavirliği de yapabilirler. Bunun yanında Kaymakamlık, Banka Müfettişliği ya da Uzmanlığı gibi farklı disiplinlerle ilişkili diğer meslek gruplarına da dâhil olabilirler.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi