English
Yetkili Girişi

Bankacılık ve Finans (tezli)
Kayıt Kabul Koşulları
Önerilen programa 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilirler. İİBF mezunları doğrudan, diğer programlardan mezun olanlar ise bir dönemlik bilimsel hazırlık programından sonra kabul edilirler. Adayların ALES’ten (eşit ağırlık) puan türünden en az 55 puan ve üzeri almış olmaları gerekmektedir. Adaylar, ilgili mevzuat ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi