English
Yetkili Girişi

Bankacılık ve Finans (tezli)
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Adaylar, ilgili mevzuat ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilirler.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi