English
Yetkili Girişi

Bankacılık ve Finans (tezli)
Mezuniyet Koşulları
Programın öğretim dili Türkçedir. Program, bankacılık ve finans alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir. 1. ve 2. yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler; 3. ve 4. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülür. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 kredi ve 30 AKTS alınması gerekmektedir. Ayrıca, adayların hazırladıkları bir Yüksek Lisans tezinden başarılı olmaları gereklidir. Tezin toplam AKTS’si 60’dır. Programın tamamlanması için alınması gereken toplam AKTS 124’dir. Öğrenciler, seçmeli derslere ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi