English
Yetkili Girişi

Bankacılık ve Finans( -Tezsiz-)
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Adaylar, ilgili mevzuat ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilirler.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi