English
Yetkili Girişi

Bankacılık ve Finans( -Tezsiz-)
Mezuniyet Koşulları
Programın öğretim dili Türkçedir. Program, bankacılık ve finans alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir. 1. ve 2. yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler; 3. yarıyılda alanla ilgili proje çalışması yürütülür. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 30 kredi ve 80 AKTS alınması gerekmektedir. Ayrıca, adayların hazırladıkları bir Yüksek Lisans projesinden başarılı olmaları gereklidir. Tezin toplam AKTS’si 10’dur. Programın tamamlanması için alınması gereken toplam AKTS 90’dır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi