English
Yetkili Girişi

Bankacılık ve Finans( -Tezsiz-)
Mesleki Profil
Dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmeleri takip edecek, bankacılık ve finans alanında sağlam teorik ve uygulamaya dayalı bir formasyon kazanmış, bankalar ve diğer finansal kurumları ve ilgili mevzuatı yakından tanıyan yetişmiş işgücüne olan ihtiyaç artmıştır. Bu program da gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracaktır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi