English
Yetkili Girişi

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
TYYÇ İlişki Tablosu


ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik - Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar. - Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar. - Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. - Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır. - Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder. - Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar. - Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

 • Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.
 • Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
 • YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik - Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar. - Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. - Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir. - Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır. - Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar. - Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır. - Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır. - Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. - Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.

 • Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
 • Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
 • Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
 • YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği - Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar. - Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar. - Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. - Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır. - Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar. - Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır. - Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır. - Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. - Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir.

 • Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.
 • Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
 • Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır.
 • YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği - Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar. - Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar. - Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. - Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir. - Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır. - Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder. - Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar. - Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır. - Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

 • Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
 • Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder.
 • Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar.
 • BİLGİ - Kuramsal, Olgusal - Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar. - Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. - Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir. - Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır. - Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar. - Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır. - Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. - Lisans ve yüksek lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.

 • Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
 • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • BECERİLER - Bilişsel, Uygulamalı - Yaptığı özgün araştırmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bir dergide yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar. - Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayıp sonuçlandırır ve raporlar. - Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. - Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir. - Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır. - Yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde mesleki bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder. - Alanına yönelik yapılan çalışmalarda uygun istatistiksel yöntemler ile analiz-sentez yapar. - Alanına yönelik güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır. - Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi süreçleri kullanır. - Mesleki uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. -

 • Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk gerekleri ve mevzuat hakkında bilgiye sahiptir.
 • Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
 • Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi