English
Yetkili Girişi

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
Ders İçerikleri


BES601 - Seminer I  (0 + 0), 0 AKTS:8
Dersin içeriği Bilimsel yayın tarama, hazırlama ve sunma ile ilgili temel bilgiler, beslenme bilimleri ile ilgili seminer sunumları konularını kapsar.

 

BES605 - Klinik Beslenme I  (4 + 0), 4 AKTS:14
Klinikte yatan yetişkin hastaların beslenme sorunları, çözüm önerileri, çözüm önerileri uygulama yolları, vaka izlemi ve vaka sunumları konularını kapsar.

 

BES602 - Seminer II  (0 + 0), 0 AKTS:8
Dersin içeriği Bilimsel yayın tarama, hazırlama ve sunma ile ilgili temel bilgiler, beslenme bilimleri ile ilgili seminer sunumları konularını kapsar.

 

BES606 - Klinik Beslenme II  (4 + 0), 4 AKTS:14
Klinikte yatan çocuk hastaların beslenme sorunları, çözüm önerileri, çözüm önerileri uygulama yolları, vaka izlemi ve vaka sunumları konularını kapsar.

 

BES603 - Doktora Yeterlilik Çalışması I  (0 + 0), 0 AKTS:12
-

 

BES607 - İleri Biyoistatistik Uygulamaları  (4 + 0), 4 AKTS:10
Çok değişkenli analizlere giriş, iki yönlü varyans analizi, kovaryans analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi, lojistik regresyon analizi, Cox regresyon analizi, faktör analizi konularını kapsar.

 

BES604 - Doktora Yeterlilik Çalışması II  (0 + 0), 0 AKTS:12
-

 

BES608 - Araştırma Planlama, Yönetme ve Araştırma Etiği  (4 + 0), 4 AKTS:10
Bilimsel araştırma türleri ve yöntemleri, bilimsel araştırma konusunu belirleme, araştırma planı, örnekleme yöntemleri, anket formu hazırlama, hipotez testleri ve araştırma projesi konularını kapsar.

 

BES609 - Beslenme ve Kanser  (2 + 0), 2 AKTS:8
Kanserin patogenezi, korunma yöntemleri, beslenmenin kansere olan etkisi, kanserde beslenme tedavisi, yan etki durumlarında beslenme önerileri konularını kapsar.

 

BES611 - Beslenme ve Genomik  (2 + 0), 2 AKTS:8
Nutrigenomik, nutrigenetik, makro ve mikro besin öğeleri ile gen arasındaki ilişki, bazı hastalıklar ile nütrigenetik arasındaki ilişki ve hastalıklarala ilişkili genlerin ekspresyonunu arttırmada besin öğeleri tüketim önerileri konularını kapsar.

 

BES613 - Enteral Parenteral Beslenme  (2 + 0), 2 AKTS:8
Malnütrisyon-Açlık patafizyolojisi ve metabolizma, nütrisyonel gereksinimler, nütrisyonel değerlendirme, enteral-parenteral beslenmede temel ilkeler, çeşitli yaş grubu ve hastalıklarda beslenme desteğinin önemi ve uygulamaları konularını kapsar.

 

BES617 - Anne Çocuk Beslenmesinde Yaklaşımlar  (2 + 0), 2 AKTS:8
Gebelik ve emziklilik dönemi fizyolojik özellikleri, gebelik ve emziklilik dönemi beslenme özellikleri, çeşitli yaş grubu çocuklarda beslenme özellikleri ve vaka sunumları konularını kapsar.

 

BES621 - Tez Çalışması I  (0 + 0), 0 AKTS:30
-

 

BES622 - Tez Çalışması II  (0 + 0), 0 AKTS:30
-

 

BES623 - Tez Çalışması III  (0 + 0), 0 AKTS:30
-

 

BES624 - Tez Çalışması IV  (0 + 0), 0 AKTS:30
-

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi