English
Yetkili Girişi

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
Önceki Öğrenimin Kabulü
Beslenme ve Diyetetik doktora programına “Yüksek Lisans Programı”nı (tezli) tamamlayan öğrenciler kabul edilmektedir. Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/).

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi