English
Yetkili Girişi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Tam zamanlı, eğitim dili Türkçe, Program süresi 4 dönem, yüksek lisans tezi vardır. Tezli Yüksek Lisans programı fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri düzeyde bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman yetiştirmektir.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi