English
Yetkili Girişi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (tezsiz)
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Prof. Dr. Yavuz YAKUT
Tam zamanlı, eğitim dili Türkçe, Program süresi 3 dönem, dönem projesi vardır.Tezsiz Yüksek Lisans programı fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri düzeyde bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde fizyoterapist yetiştirmekti

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi