English
Yetkili Girişi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (tezsiz)
Sınav Değerlendirme ve Notlandırma
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı 0, yarıyıl içi çalışmanın katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı en az % 40 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Proje çalışmasından (S) harf notunu alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi