English
Yetkili Girişi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (tezsiz)
Mesleki Profil
Mezun öğrenciler -Ortopedik Rehabilitasyon -Nörolojik Rehabilitasyon -Pediatrik Rehabilitasyon -Kardiyopulmoner Rehabilitasyon vb. gibi alanlarda deneyim kazanır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi