English
Yetkili Girişi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (tezli)
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Yrd. Doç. Dr. Ramin Aliyev
2015 yılında öğrenci alımına başlayan programda teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 120 AKTS ders bulunmaktadır. Hazırlık sınıfının olmadığı programda eğitim dili Türkçe dir. Programın toplam süresi iki yıldır. Program kapsamında öğrenciler okul, aile ve kariyer danışmanlığı alanlarından birinde uzmanlaşmaktadırlar. Yaklaşık olarak her yıl 30 öğrenci programa alınmaktadır. Programda 3 profesör, 8 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi