English
Yetkili Girişi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (tezli)
Ders İçerikleri


PDR500 - SEMİNER  (0 + 0), 0 AKTS:20

 

PDR501 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  (3 + 0), 3 AKTS:10
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasını içerir.

 

PDR505 - ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ  (3 + 0), 3 AKTS:10
Çocukluk ve ergenlik döneminin gelişimsel özellikleri ve bu dönemlerde ortaya çıkabilecek patolojilerin neler olduğu, tanı ve değerlendirme süreci, sıklık ve yaygınlık düzeyleri ve rehabilitasyon sürecine yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi edinme.

 

PDR502 - EĞİTİM İSTATİSTİĞİ I  (2 + 2), 3 AKTS:10
Bilimsel araştırma sürecinde araştırma desenine uygun istatistik tekniklerini kullanmayı planlama, bu teknikleri uygulama ve bulguları yorumlama becerilerini kazanma, temel istatistik tekniklerinin kullanımı ve uygulamaları, veri girişi ve işlenmesi ve SPSS tabanlı istatistik uygulamaları ve çözümlemeleri.

 

PDR503 - PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI  (3 + 0), 3 AKTS:10
Temel psikolojik danışma kuramları; hukuki, etik ve kültürel konular; eğitim ve profesyonel kriterler; gelişimsel bakış; değişim süreci; danışman tutum ve yanlılıklarının danışma sürecine etkisi; araştırma ve hukuki değişimlerin kısa tarihçesi; değişen ve globalleşen dünyanın terapiler yansımaları; kısa sureli psikolojik danışması gibi konular derinlemesine ele alınacaktır.

 

PDR506 - AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA  (1 + 4), 3 AKTS:10
Aile ve evlilik danışmanlığı kuram, ilke ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik süpervizyon denetiminde evli çiftlerle ve ailelerle danışma yapma.

 

PDR507 - EĞİTİM İSTATİSTİĞİ II  (2 + 2), 3 AKTS:10
SPSS tabanlı çok değişkenli istatistik uygulamaları ve çözümlemeleri, LİSREL tabanlı doğrulayıcı faktör analizi uygulamaları ve çözümlemeleri bu ders kapsamında ele alınmakla birlikte öğrencilerin bahsi geçen uygulamaları bağımsız yapabilmeleri dersin çıktılarını oluşturmaktadır.

 

PDR509 - KÜLTÜREL PSİKOLOJİ  (3 + 0), 3 AKTS:10
Kültürün psikoloji çalışmalarındaki önemi; farklı kültür tanımları; kültürlerarası ve kültürel psikoloji ayırımı; araştırma yöntemleri; birey ve kültür; farklı kültürlerarası çalışmalardan örnekler; kültür ve benlik ilişkisi; yerel psikolojiler; farklı kültürlerde cinsiyet rolleri.

 

PDR510 - KARİYER DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA  (1 + 4), 3 AKTS:10
Kariyer danışmanlığı kuram, ilke ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik süpervizyon denetiminde farklı kariyer basamaklarında yer alan bireylerle kariyer danışmanlığı yapma.

 

PDR514 - OKUL DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA  (1 + 4), 3 AKTS:10
Psikolojik danışma kuram, ilke ve tekniklerin okul ortamında uygulanmasına yönelik okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik danışma uygulaması yapma.

 

PDR516 - POZİTİF PSİKOLOJİ  (3 + 0), 3 AKTS:10
Pozitif Psikoloji alanındaki eski ve güncel bilgilerin öğrenilmesini amaçlayan teorik bir derstir. Pozitif psikolojinin temel kavramları ve ilkeleri, insan doğasına bakış açısı, pozitif psikolojik danışma, pozitif genç gelişimini içerir.

 

PDR518 - PSİKOLOJİK TESTLER  (1 + 4), 3 AKTS:10
Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, test kullanımındaki etik konular, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesini içerir.

 

PDR524 - PSİKOLOJİK DANIŞMADA GÜNCEL KONULAR  (3 + 0), 3 AKTS:10
Evlilik ve aile danışmanlığı kavramları ve kuramları, ilgili alanda yapılan çalışmaların yer aldığı ulusal ve uluslararası dergiler/kaynaklar, Türkiye’de ve dünyada evlilik, aile, boşanma vb. istatistiklerinin güncel raporları ve veri analizi yöntemleri

 

PDR525 - OKUL DANIŞMANLIĞINDA BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ  (1 + 4), 3 AKTS:10
Okul danışmanlığı alanında bireyi tanıma test ve test dışı tekniklerin uygulamalı olarak ele alınması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, otobiyografi, işaretleme listeleri, gözlem, derecelendirme ölçekleri, sosyometri, kimdir bu? Vb teknikler ele alınmaktadır

 

PDR526 - KARİYER DANIŞMANLIĞINDA BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ  (1 + 4), 3 AKTS:10
Kariyer danışmanlığı alanında bireyi tanıma test ve test dışı tekniklerin uygulamalı olarak ele alınması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, otobiyografi, işaretleme listeleri, gözlem, derecelendirme ölçekleri, sosyometri, kimdir bu? Vb teknikler ele alınmaktadır

 

PDR527 - AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA İLKE, TEKNİK VE DEĞE  (2 + 2), 3 AKTS:10
Aile ve evlilik danışmanlığında farklı kuramlara dayalı bakış açıları geliştirerek, kuramsal yönelimlerin sınırlarının çizildiği, uygulamalara yön verecek teknikleri öğrenme. Evlilik ve aile danışmanlığında kuramlarına bağlı değerlendirme süreçleri, sistem yaklaşımında değerlendirme, evlilik-evlilik öncesi değerlendirme, aile organizasyonu, evlilik ve aile danışmanlığında değerlendirme araçları ve yaklaşımlarını içerir.

 

PDR530 - TEZ  (0 + 0), 0 AKTS:30
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÜRÜTME VE RAPORLAMA

 

Sosyal Seçmeli

 

PDR502 - EĞİTİM İSTATİSTİĞİ I  (2 + 2), 3 AKTS:10
Bilimsel araştırma sürecinde araştırma desenine uygun istatistik tekniklerini kullanmayı planlama, bu teknikleri uygulama ve bulguları yorumlama becerilerini kazanma, temel istatistik tekniklerinin kullanımı ve uygulamaları, veri girişi ve işlenmesi ve SPSS tabanlı istatistik uygulamaları ve çözümlemeleri.

 

PDR503 - PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI  (3 + 0), 3 AKTS:10
Temel psikolojik danışma kuramları; hukuki, etik ve kültürel konular; eğitim ve profesyonel kriterler; gelişimsel bakış; değişim süreci; danışman tutum ve yanlılıklarının danışma sürecine etkisi; araştırma ve hukuki değişimlerin kısa tarihçesi; değişen ve globalleşen dünyanın terapiler yansımaları; kısa sureli psikolojik danışması gibi konular derinlemesine ele alınacaktır.

 

PDR506 - AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA  (1 + 4), 3 AKTS:10
Aile ve evlilik danışmanlığı kuram, ilke ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik süpervizyon denetiminde evli çiftlerle ve ailelerle danışma yapma.

 

PDR507 - EĞİTİM İSTATİSTİĞİ II  (2 + 2), 3 AKTS:10
SPSS tabanlı çok değişkenli istatistik uygulamaları ve çözümlemeleri, LİSREL tabanlı doğrulayıcı faktör analizi uygulamaları ve çözümlemeleri bu ders kapsamında ele alınmakla birlikte öğrencilerin bahsi geçen uygulamaları bağımsız yapabilmeleri dersin çıktılarını oluşturmaktadır.

 

PDR509 - KÜLTÜREL PSİKOLOJİ  (3 + 0), 3 AKTS:10
Kültürün psikoloji çalışmalarındaki önemi; farklı kültür tanımları; kültürlerarası ve kültürel psikoloji ayırımı; araştırma yöntemleri; birey ve kültür; farklı kültürlerarası çalışmalardan örnekler; kültür ve benlik ilişkisi; yerel psikolojiler; farklı kültürlerde cinsiyet rolleri.

 

PDR510 - KARİYER DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA  (1 + 4), 3 AKTS:10
Kariyer danışmanlığı kuram, ilke ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik süpervizyon denetiminde farklı kariyer basamaklarında yer alan bireylerle kariyer danışmanlığı yapma.

 

PDR514 - OKUL DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA  (1 + 4), 3 AKTS:10
Psikolojik danışma kuram, ilke ve tekniklerin okul ortamında uygulanmasına yönelik okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik danışma uygulaması yapma.

 

PDR516 - POZİTİF PSİKOLOJİ  (3 + 0), 3 AKTS:10
Pozitif Psikoloji alanındaki eski ve güncel bilgilerin öğrenilmesini amaçlayan teorik bir derstir. Pozitif psikolojinin temel kavramları ve ilkeleri, insan doğasına bakış açısı, pozitif psikolojik danışma, pozitif genç gelişimini içerir.

 

PDR518 - PSİKOLOJİK TESTLER  (1 + 4), 3 AKTS:10
Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, test kullanımındaki etik konular, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesini içerir.

 

PDR524 - PSİKOLOJİK DANIŞMADA GÜNCEL KONULAR  (3 + 0), 3 AKTS:10
Evlilik ve aile danışmanlığı kavramları ve kuramları, ilgili alanda yapılan çalışmaların yer aldığı ulusal ve uluslararası dergiler/kaynaklar, Türkiye’de ve dünyada evlilik, aile, boşanma vb. istatistiklerinin güncel raporları ve veri analizi yöntemleri

 

PDR525 - OKUL DANIŞMANLIĞINDA BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ  (1 + 4), 3 AKTS:10
Okul danışmanlığı alanında bireyi tanıma test ve test dışı tekniklerin uygulamalı olarak ele alınması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, otobiyografi, işaretleme listeleri, gözlem, derecelendirme ölçekleri, sosyometri, kimdir bu? Vb teknikler ele alınmaktadır

 

PDR526 - KARİYER DANIŞMANLIĞINDA BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ  (1 + 4), 3 AKTS:10
Kariyer danışmanlığı alanında bireyi tanıma test ve test dışı tekniklerin uygulamalı olarak ele alınması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, otobiyografi, işaretleme listeleri, gözlem, derecelendirme ölçekleri, sosyometri, kimdir bu? Vb teknikler ele alınmaktadır

 

PDR527 - AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA İLKE, TEKNİK VE DEĞE  (2 + 2), 3 AKTS:10
Aile ve evlilik danışmanlığında farklı kuramlara dayalı bakış açıları geliştirerek, kuramsal yönelimlerin sınırlarının çizildiği, uygulamalara yön verecek teknikleri öğrenme. Evlilik ve aile danışmanlığında kuramlarına bağlı değerlendirme süreçleri, sistem yaklaşımında değerlendirme, evlilik-evlilik öncesi değerlendirme, aile organizasyonu, evlilik ve aile danışmanlığında değerlendirme araçları ve yaklaşımlarını içerir.

 

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi