English
Yetkili Girişi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (tezli)
Mezuniyet Koşulları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Lisans Programının eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 dersi (30 kredi) tamamlayarak Tez dönemine başlayabilirler. Son yarıyılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Tezlerini hazırlamaya başlayabilirler. Tezlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi