English
Yetkili Girişi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Dr. Öğr. Üye. Ramin Aliyev
2017 yılında öğrenci alımına başlayan programda teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 240 AKTS ders bulunmaktadır. Hazırlık sınıfının olmadığı programda eğitim dili Türkçe dir. Programın toplam süresi dört yıldır. Program kapsamında öğrenciler okul, aile ve kariyer danışmanlığı alanlarından birinde uzmanlaşmaktadırlar. Yaklaşık olarak her yıl 20 öğrenci programa alınmaktadır. Programda 3 profesör, 8 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi