English
Yetkili Girişi

Okul Öncesi Eğitimi (Tezsiz)
Program Çıktıları


1 - İleri çocuk gelişim ve düşünme becerileri kazandırma yollarını bilir.
2 - Çağdaş eğitim programlarını tanır ve bu okul öncesi eğitim programını destekleme ve geliştirme yollarını kavrar.
3 - Öğrenme ve öğretme teori ve modellerin kavrar ve kullanır.
4 -  Yaratıcı düşünce ve sanatsal yaratma konusunda bilgi sahibi olur.
5 - Çocukları gözlemleme teknikleri kavrar ve uygular.
6 - Erken çocukluk dönemi eğitim ortamlarının önemini kavrar ve etkin kullanabilir.
7 - Okul öncesi eğitimde geliştirilmiş bir program veya modeli alanda uygulayabilir.
8 - Eğitim teknolojilerini okul öncesi eğitim uygulamalarında kullanabilir.
9 - Yaratıcı düşünce ve sanatsal yaratma konusunda bilgi sahibi olur.
10 - Farklı gelişen çocukların eğitimi ve kaynaştırılmasında çağdaş eğilimleri bilir.
11 - Çağdaş öğrenme ve öğretme kavram ve modellerini bilir ve kıyaslar.
12 - Okul öncesi çocuğun okula hazırlığında gerekli okuma-yazma ve kavram gelişimlerinin özelliklerini bilir.

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi