English
Yetkili Girişi

Okul Öncesi Eğitimi (Tezsiz)
Önceki Öğrenimin Kabulü
Üniversite içindeki başka bir ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlarla ilgili ana bilim/ana sanat dalının olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ana bilim/ana sanat dallarının yatay geçiş kontenjanları, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunca belirlenir. Ders kaydını yaptıran öğrenci ilk dört hafta içinde önceden almış olduğu derslerden mua

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi