English
Yetkili Girişi

Mimarlık Bölümü
Hakkında & Duyurular
Bölüm Başkanı :Doç. Dr. Gülden Gümüşburun Ayalp
Mimarlık programı; mimari tasarım, yapı bilgisi, bina bilgisi, mimarlık tarihi, restorasyon, şehircilik ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları kapsayan dört yıllık bir lisans programıdır. Eğitim dili Türkçedir. Bu eğitim sonunda öğrenci mimar ünvanını almaya hak kazanır.

Bölüm Duyuruları
Bölüm Duyuruları Ders Duyuruları

: Paswoord,Şifre

Attached, Ek

Copyright Hasan Kalyoncu Üniversitesi